Sənaye Xəbərləri

Radiator kürək dişləri belə işlənir!

2021-11-15
Kürək dişli radiator kürək-diş prosesi ilə hazırlanmış radiatordur.

Kürək diş prosesi radiator hazırlamaq üçün istifadə olunur və daha çox yüksək güclü hissələrin istilik yayılması üçün istifadə olunur. Birdəfəlik qəlibləndiyi üçün o, profilin istilik yayma qabiliyyətini itirmir, profilin orijinal istilik yayma göstəricisinin 100%-nə çatır.

Bundan əlavə, o, həm də böyük ölçülü və yüksək güc xüsusiyyətlərinə malikdir, buna görə də əsasən fotovoltaik çeviricilərdə, külək enerjisi çeviricilərində, elektrik nəqliyyat vasitələrinin idarəedicilərində, güc batareya paketlərində və digər böyük radiator komponentlərində istifadə olunan yüksək güclü mühərriklərdə geniş istifadə olunur.

Kürək dişli radiator avtomobillərdə, motosikletlərdə, velosiped hissələrində, rəqəmsal məhsullarda, rabitədə, tibbi müalicədə, optikada, işıqlandırmada, monitorinqdə, fotoqrafiyada, model avtomobillərdə, uzaqdan idarə olunan təyyarələrdə, aerokosmik, ölçmə cihazlarında, elektron cihazlarda geniş istifadə olunur.