Sənaye Xəbərləri

5 oxlu CNC emal nədir?

2021-11-15

5 oxCNC emalemal kəsici alətlər və ya hissələri müxtəlif mürəkkəb hissələri emal etmək üçün eyni vaxtda beş ox boyunca hərəkət edə bilməsi üçün dəzgahı idarə etmək üçün kompüter təlimatlarından istifadə prosesinə aiddir.

Hissənin həndəsi formasının mürəkkəbliyinə görə, CNC emal zamanı maşının seçimi fərqli olacaq. Sunbright-da müxtəlif mürəkkəblik hissələrinə olan ehtiyaclarınızı ödəmək üçün üç oxlu, dörd oxlu və beş oxlu freze maşınlarımız var. Dizayn etdiyiniz hissələrə uyğun olaraq sizin üçün hissələrin və maşın və avadanlıqların istehsal prosesini təhlil edə bilən və dizaynınızı optimallaşdırmaqda sizə kömək edə biləcək peşəkar mühəndislərimiz var.

5 oxa görəCNC emalbeş sərbəstlik dərəcəsində yerləşdirilə və birləşdirilə bilər, bu o deməkdir ki, iş parçası emal üçün kəsici alətə nisbətən istənilən mürəkkəb bucağa çevrilə bilər. prosesindəemal hissələri, 5 oxlu CNC emal ümumiyyətlə yüksək mürəkkəb 3D formaları olan hissələrin işlənməsi üçün istifadə olunur.