Sənaye Xəbərləri

CNC dəqiq emaldan istifadə tələbi

2021-11-05
1. Dəqiq dəzgahlar insanlar və maşınlar tərəfindən ciddi şəkildə sabitlənməlidir və uzun müddət nisbətən sabit qalmalıdır.

2. Operator(CNC dəqiq emal)dəzgahı işə salmazdan əvvəl imtahandan keçməli və dəzgahın avadanlığının istismar sertifikatına sahib olmalıdır.

3. Operator(CNC dəqiq emal)dəzgahın quruluşunu, məhsuldarlığını, emal xüsusiyyətlərini, əməliyyat prosedurlarını, üsullarını və texniki xidmət prosedurlarını bilməlidir.

4. Operator dəzgahı və bütün aksessuarları bütöv və saz vəziyyətdə saxlamalı, dəzgahın texniki vəziyyətinə görə məsuliyyət daşımalıdır.

5. Dəqiq dəzgahlarda istifadə olunan alətlər standart və xüsusi olmalıdır.

6. Operator(CNC dəqiq emal)emalatxananı tozsuz və çipsiz təmiz və səliqəli saxlamalı, iş parçalarını və işə aidiyyatı olmayan əşyaları üst-üstə qoymamalıdır. Emalatxananı təmizləyərkən süpürgə əvəzinə yalnız şvabradan istifadə etməyə icazə verilir.